Milton


 

Milton

1/4" NPT Metal Filter - 1018-8

3/8" NPT Metal Micro Filter - 1019-8

1/2" NPT Heavy Duty Metal Micro Filter - 1020-8

1/2" Metal Filter - 1120-8

 

1/4" NPT Polycarbonate Micro Filter - 1018

3/8" NPT Polycarbonate FRL Micro Filter - 1019

1/2" NPT Polycarbonate Micro Filter - 1020

1/4" NPT Metal Micro Filter - 1018-6

 

3/8" NPT Metal Micro Filter - 1019-6

1/2" NPT Metal Micro Filter - 1020-6

1/2" NPT Micro Filter with Metal Bowl, Site Glass and Overnight Drain - 9 oz. - 1120-6