Milton


 

Milton

1/4" FNPT P Style Coupler - 1803

1/4" MNPT P Style Coupler - 1804

3/8" MNPT P Style Coupler - 1806

3/8" FNPT P Style Plug - 1808

 

1/4" FNPT P Style Plug - 1810

3/8" Hose Barb P Style Push On and Lock Coupler - 1746-6

3/8" Hose Barb P Style Push On and Lock Coupler - 1746-6BK

3/8" Hose Barb P Style Push On and Lock Plug - 1747-6

 

3/8" Hose Barb P Style Push On and Lock Plug - 1747-6BK

1/4" FNPT P Style Coupler - 1803BK

1/4" MNPT P Style Coupler - 1804BK

3/8" P Style Plug Hose Barb - 1807-6

 

3/8" P Style Plug Hose Barb - 1807BK

3/8" FNPT P Style Plug - 1808BK

1/4" FNPT P Style Plug - 1810BK

3/8" Hose Barb P Style Push On and Lock Coupler - 1746-6,1746-6BK

 

3/8" Hose Barb P Style Push On and Lock Plug - 1747-6,1747-6BK

1/4" FNPT P Style Coupler - 1803,1803BK,S-1803

1/4" MNPT P Style Coupler - 1804,1804BK,S-1804

3/8" FNPT P Style Coupler - 1805,1805BK,S-1805

 

3/8" MNPT P Style Coupler - 1806,S-1806

3/8" MNPT P Style Plug - 1807BK,S-1807

3/8" FNPT P Style Plug - 1808,1808BK,S-1808

1/4" FNPT P Style Plug - 1810,1810BK,S-1810